مردِ رهی اگر همه را دوستانه باش

بسم تعالی مردِ رهی اگر همه را دوستانه باش بر کیسه ای تهی یِ گدایان خزانه باش انصاف کن به خلق خدا را حضور ببین…

ادامه مطلب