مناجان

مناجان ای بر رخ عالمی درت باز انجام مرا رسان به آغاز سیلی خور هجر جان گزایم دریاب چه شد که تا برآیم کذا پروردهٔ…

ادامه مطلب

عرض زمین بوس به حضرت ختمی پناه علیه التّحیّه والثّناء

عرض زمین بوس به حضرت ختمی پناه علیه التّحیّه والثّناء ای زادهٔ اوّلینِ قدرت قدر تو ورای فهم و فکرت آدم ز تو یافت سربلندی…

ادامه مطلب

در مناجات باری تعالی عزّ اسمهُ

در مناجات باری تعالی عزّ اسمهُ یا رب، به نشید سینه ریشان یا رب به نیاز مهرکیشان کز لطف دهی زبان گفتار نطقی به ستایشت…

ادامه مطلب

دربارهٔ پدر دانشمند خود سروده است

دربارهٔ پدر دانشمند خود سروده است آذین چو کلام کلک بندد تا در عدن به سلک بندد دامان نفس، غبار دل روفت چون نوبت نطق،…

ادامه مطلب

در مدح جدّش شیخ زاهد گیلانی سروده است

در مدح جدّش شیخ زاهد گیلانی سروده است کو دل که رهِ مدیح پویم؟ یارای زبان کجا که گویم؟ حرفی ز ثنای شیخ ملّت برهان…

ادامه مطلب

در منقبت شاه سوار عرصهٔ لافتی سلام اللّه علیه

در منقبت شاه سوار عرصهٔ لافتی سلام اللّه علیه بر تارک خصم شاه مردان این خامه پلارکی است برّان کلکی که به دستم استوار است…

ادامه مطلب

مثنوی تذکرهٔ العاشقین

مثنوی تذکرهٔ العاشقین ساقی ز می موحّدانه ظلمت بَرِ شرک، از میانه با تیره دلان چو لمعهٔ نور در نیم ‎شبان تجلّی طور در ده…

ادامه مطلب

اندرز به شاه صفوی

اندرز به شاه صفوی ای وارث کشور سلیمان خورشید چو خاتمت به فرمان ای روشنی چهار اقلیم از توست فروغ تخت و دیهیم اقبال ز…

ادامه مطلب

نعت سرور انبیا فخر بنی آدم محمّد مصطفی(ص)

نعت سرور انبیا فخر بنی آدم محمّد مصطفی(ص) این ابر تری که خامه انگیخت در جیب جهان دُر عدن ریخت تا صور نیم نوا دمیده…

ادامه مطلب

تمثیل

تمثیل ز استاد، که باد روح او شاد زیبا مثلی مرا بود یاد روشن گهرانه، راز می گفت در سلک فسانه، این گهر سفت کز…

ادامه مطلب

در مخاطبهٔ نفس و خاتمهٔ کتاب گوید

در مخاطبهٔ نفس و خاتمهٔ کتاب گوید دریاب حزین، که در چه کاری روی دل خویش با که داری چل سال ز عمر بی وفا…

ادامه مطلب