زندگینامه علامۀ شهید سیداسماعیل بلخى

شهید سید اسماعیل بلخی از چهره‌های تابناک روحانیت در افغانستان محسوب می‌شود که در سال 1299 خورشیدی در منطقه سرپل ولایت جوزجان افغانستان متولد شد….

ادامه مطلب

دل که در وی عشق نبود، حفرة تنگ است و بس

دل که در وی عشق نبود، حفرة تنگ است و بس بی محبت یک نفس هم، یک جهان تنگ است و بس وه! که بر…

ادامه مطلب

حاجتى نیست به پرسش که چه نام است این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا

حاجتى نیست به پرسش که چه نام است این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا علم و فضل و هنر و سعى…

ادامه مطلب

نهال رسته امروزم امید است

نهال رسته امروزم امید است ثمـر گیرد زتو فردای بلخی تو باشی باقیـات الصالحاتم چه در دنیا، چه در عقبای بلخی به یاد صبح روی…

ادامه مطلب

مایة آسایش جان خون و استقلال ما

مایة آسایش جان خون و استقلال ما سرخی رخسار جانان خون و استقلال ما با اسارت نیست در ایمان نشانِ آبرو قوت و نیروی ایمان،…

ادامه مطلب

زین جهانی که در آنیم به جز غم مطلب

زین جهانی که در آنیم به جز غم مطلب عشرت عمر در این کلبه ماتم مطلب فیض روح القدس از همت خود داشت مسیح گام…

ادامه مطلب