مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل صائب تبریزی

مخمس بر غزل صائب تبریزی هر که اندر کارگاهِ چرخِ دوّارِ خودست هر کسی رونق پذیرِ جنسِ بازارِ خودست هر قسم از بهر نفع ریش…

ادامه مطلب