خداوند ، بسيارى از خوبى – سخنان حضرت محمد ص

خداوند ، بسيارى از خوبى ها را به بنده اش نمى دهد و مى فرمايد : «به او نمى دهم تا ازمن بخواهد». حضرت محمد…

ادامه مطلب

حقيقتاً‌ خداوند بزرگ – سخنان حضرت محمد ص

حقيقتاً‌ خداوند بزرگ مخلوقي را نيافريده كه نزد او از دنيا مبغوض‌تر باشد و از زماني كه او را آفريده، به خاطر دشمني با او،…

ادامه مطلب

كارگزاران شما [نتيجه – سخنان حضرت محمد ص

كارگزاران شما [نتيجه ]اعمال شما هستند، همان گونه كه هستيد، بر شما حكومتمى شود. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

جوياي دانش را خداوند – سخنان حضرت محمد ص

جوياي دانش را خداوند دوست مي دارد و فرشتگان و پيامبران نيز دوستمي دارند .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

رحمت خدا، حاملان قرآن را – سخنان حضرت محمد ص

رحمت خدا، حاملان قرآن را فرا گرفته استو آنان به نور خداوند ـ عزّوجلّ ـ پوشيده شده اند. اي حاملان قرآن ! با بزرگداشتِ كتابش…

ادامه مطلب

يكى از گذشتگان را به – سخنان حضرت محمد ص

يكى از گذشتگان را به حساب كشيدند و كار نيكى نداشت جز آن كه مرد توانگرى بودو با مردم داد و ستد داشت و به…

ادامه مطلب

هيچ يك از شما نبايد – سخنان حضرت محمد ص

هيچ يك از شما نبايد آرزوى مرگ كند ؛ زيرا اگر نيكوكار است ، شايد كه با ماندن،بيشتر نيكى كند و اگر بدكار است ،…

ادامه مطلب

كسي كه ساعتي بر خواري – سخنان حضرت محمد ص

كسي كه ساعتي بر خواري فراگرفتن شكيبايي نورزد، همواره در خواريناداني باقي بماند .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

فرزند هفت سال سروَر، هفت – سخنان حضرت محمد ص

فرزند هفت سال سروَر، هفت فرمانبردار، و هفت سال وزير است . حضرت محمد ص

ادامه مطلب

مازاد دانشت را كه به – سخنان حضرت محمد ص

مازاد دانشت را كه به برادر بي بهره از دانشت مي رساني، صدقه تو بر او به شمار مي آيد .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

حقيقتاً لغزش در كار – سخنان حضرت محمد ص

حقيقتاً لغزش در كار حلال، نزد خدا از يك سال كامل، شمشير زدن بالاتر است. (كسي كه براي به دست آوردن نان حلال تلاش مي¬كند،…

ادامه مطلب

سه چيز است كه هر كس – سخنان حضرت محمد ص

سه چيز است كه هر كس نداشته باشد نه از من است و نه از خداى عزّوجلّ. عرض شد:اى رسول خدا! آنها كدامند؟ فرمودند: بردبارى…

ادامه مطلب

مبادا با پرداختن به كسب – سخنان حضرت محمد ص

مبادا با پرداختن به كسب روزى تضمين شده، از آنچه بر تو واجب شده است، بازمانى؛ زيرا قسمت تو از روزى مى رسد و آنچه…

ادامه مطلب

هر گاه يكى از شما خواست – سخنان حضرت محمد ص

هر گاه يكى از شما خواست كه آنچه را از پروردگارش درخواست مى كند ، به او بدهد ،بايد از همه مردم چشم اميد بركَند…

ادامه مطلب

در كار خير، خود را به – سخنان حضرت محمد ص

در كار خير، خود را به زحمت اندازيد و در اين راه با هوا و هوس خود مبارزه كنيد، زيراطبيعت انسان به بدى تمايل دارد….

ادامه مطلب

هر كس مو مى گذارد، آن را – سخنان حضرت محمد ص

هر كس مو مى گذارد، آن را خوب نگه دارد وگرنه كوتاهش كند. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

زياد دعا كنيد زيرا دعا، – سخنان حضرت محمد ص

زياد دعا كنيد زيرا دعا، پيشامد بد را دفع مي‌كند.حضرت محمد ص

ادامه مطلب

هر كس صبح كند و قصد ظلم – سخنان حضرت محمد ص

هر كس صبح كند و قصد ظلم كردن به كسى را نداشته باشد، خداوند جُرم و گناه اورا مى بخشد. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

هر كس در حالى كه مى – سخنان حضرت محمد ص

هر كس در حالى كه مى تواند خشم خود را عملى كند، آن را فرو برد، خداوند او راسرشار از آرامش و ايمان مى كند….

ادامه مطلب

دعاى پدر براى فرزندش، – سخنان حضرت محمد ص

دعاى پدر براى فرزندش، همانند دعاى پيامبر براى امّتش است.دعاى مادر از موانع اجابت دعا، مى گذرد. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

دشمن ترينِ مردم نزد – سخنان حضرت محمد ص

دشمن ترينِ مردم نزد خداوند، كسي است كه مردم از زبانش بترسند .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

هر كس اموال مردم را – سخنان حضرت محمد ص

هر كس اموال مردم را بگيرد و قصد پرداخت آن را داشته باشد خداوند آن را بپردازد(او را يارى مى كند) و هر كس اموال…

ادامه مطلب

هر كس از غير خدا بِبُرد، – سخنان حضرت محمد ص

هر كس از غير خدا بِبُرد، خداوند، هزينه زندگى او را تأمين مى كند و از جايى كهانتظار ندارد، روزى اش مى دهد؛ امّا هر…

ادامه مطلب

هر زني كه خود را خوشبو – سخنان حضرت محمد ص

هر زني كه خود را خوشبو كرده و سپس بر گروهي (از مردان نامحرم) عبور كند تا بوي آن را احساس كنند، (‌چنين زني)‌ زناكار…

ادامه مطلب

هر جوانى كه در سن كم – سخنان حضرت محمد ص

هر جوانى كه در سن كم ازدواج كند ، شيطان فرياد بر مى آورد كه : واى برمن ، واى برمن! دو سوم دينش را…

ادامه مطلب

سليمان ميان پادشاهي و – سخنان حضرت محمد ص

سليمان ميان پادشاهي و مال و دانش مخيّر شد، پس دانش را برگزيد و با اين انتخابش ، دانش و مال و پادشاهي به او…

ادامه مطلب

دوست داشتن چيزي، [نسبت – سخنان حضرت محمد ص

دوست داشتن چيزي، [نسبت به كاستي هاي آن] كور و كَرَت مي سازد .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

دوست داشتنى ترين كارها – سخنان حضرت محمد ص

دوست داشتنى ترين كارها نزد خداوند: نماز اول وقت، سپس نيكى به پدر و مادر وسپس جهاد در راه خداست. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

ميهمان تا دو شب پذيرايى – سخنان حضرت محمد ص

ميهمان تا دو شب پذيرايى مى شود، از شب سوم از اهل خانه به شمار مى آيد و هرچه رسيد بخورد. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

هركه دوست دارد بداند نزد – سخنان حضرت محمد ص

هركه دوست دارد بداند نزد خدا چه موقعيتي دارد، به موقعيت خدا نزد خودش توجّه كند ؛ زيرا خدا بنده را در همان جايگاهي مي…

ادامه مطلب

هرگاه خداوند بنده اي را – سخنان حضرت محمد ص

هرگاه خداوند بنده اي را دوست بدارد، او رابه بلايي بزرگ مبتلا مي كند . پس اگر آن بنده راضي گشت، بهره اش نزد خداوند،…

ادامه مطلب

صبح و شب در فراگيري دانش – سخنان حضرت محمد ص

صبح و شب در فراگيري دانش بودن، نزد خدا برتر از جهاد در راه خداي است .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

صله رحم، خوش اخلاقى و – سخنان حضرت محمد ص

صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسايگى، شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

در پى روزى و نيازها، سحر – سخنان حضرت محمد ص

در پى روزى و نيازها، سحر خيز باشيد؛ چرا كه حركت در آغاز روز، [مايه ]بركت وپيروزى است. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

همانا خداوند گدايي كه – سخنان حضرت محمد ص

همانا خداوند گدايي كه (براي بيچارگي و گرفتن چيزي از ديگران)‌ قسم مي¬خورد را دشمن مي¬دارد.حضرت محمد ص

ادامه مطلب

همانطور كه براى آن كسى – سخنان حضرت محمد ص

همانطور كه براى آن كسى كه از تو قرض گرفته جايز نيست كه اداء آن را به تأخيربيندازد، پس براى تو هم جايز نخواهد بود…

ادامه مطلب

دانشمند بر عابد هفتاد – سخنان حضرت محمد ص

دانشمند بر عابد هفتاد درجه برتري داده شده است كه ميان هر دو درجه به اندازه ميان آسمان و زمين است .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

هميشه جبرئيل به من – سخنان حضرت محمد ص

هميشه جبرئيل به من درباره‌ي (حقّ) همسايه سفارش مي‌كرد تا جايي كه گمان كردم، همسايه از همسايه ارث مي‌برد.حضرت محمد ص

ادامه مطلب

هيچ آساني نيست مگر چيزي – سخنان حضرت محمد ص

هيچ آساني نيست مگر چيزي كه آسان قرار دادي (سادگي، سادگي مي‌آورد، اگر در امري آسان بگيريم، آسان خواهد شد و آسان هم مي‌گذرد)حضرت محمد…

ادامه مطلب

خداى عزوجل رباخوار و ربا – سخنان حضرت محمد ص

خداى عزوجل رباخوار و ربا دهنده و نويسنده و شاهد بر آن را لعنت كرده است. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

خداوند، زيباست و زيبايي – سخنان حضرت محمد ص

خداوند، زيباست و زيبايي را دوست داردو خوش دارد كه اثر نعمت خود را در بنده اش ببيند .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

غيرت، نشان دهنده‌ي ايمان – سخنان حضرت محمد ص

غيرت، نشان دهنده‌ي ايمان و بي‌غيرتي، نشانگر نفاق است.حضرت محمد ص

ادامه مطلب

خداوند، خونخواهِ [بحقّ] – سخنان حضرت محمد ص

خداوند، خونخواهِ [بحقّ] است و خونخواهي [بحق] را دوست دارد .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

خداوند مدارا كردن را – سخنان حضرت محمد ص

خداوند مدارا كردن را دوست دارد و بر آن يارى مى دهد. حضرت محمد ص

ادامه مطلب

خداوند از آدم بد اخلاق – سخنان حضرت محمد ص

خداوند از آدم بد اخلاق توبه نمى پذيرد. عرض شد: اى رسول خدا، چرا؟ فرمودند:چون هرگاه از گناهى توبه كند در ورطه گناهى بدتر از…

ادامه مطلب

حقيقتاً‌ خداوند به – سخنان حضرت محمد ص

حقيقتاً‌ خداوند به وسيله‌ي يك صدقه،‌ هفتاد‌ (‌نوع)‌ مرگ بد را دفع مي‌كند.حضرت محمد ص

ادامه مطلب

چيزي براي ابليس كمر شكن – سخنان حضرت محمد ص

چيزي براي ابليس كمر شكن تر از اين نيست كه دانشمندي در قبيله اي ظهور كند .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

جستجوي دانش براي خداي – سخنان حضرت محمد ص

جستجوي دانش براي خداي همراه با نشان نيكو و عمل شايسته، بخشي از پيامبري است .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

تفكّر مايه زندگاني دل – سخنان حضرت محمد ص

تفكّر مايه زندگاني دل بيناست .حضرت محمد ص

ادامه مطلب

كسى كه براى زنده كردن حق – سخنان حضرت محمد ص

كسى كه براى زنده كردن حق يك مسلمان، شهادت حقّ بدهد، روز قيامت در حالىآورده مى شود كه پرتو نور چهره اش، تا چشم كار…

ادامه مطلب