باز دل گشته مبتـــــلای تو باز

باز دل گشته مبتـــــلای تو باز
همچنان می تپد برای تو باز

می روی لحظه یی بایست که من
هر چه دارم کنم فدای تو باز.

می نهد شاهدخت ملک ادب
کفش تحسین پیش پای تو باز

مرحبا، آفرین، جزاک الله
بر قد و قامت رسای تو باز

تا قیامت در اهتزاز بود
در سپیدار دل لوای تو باز

ما و” زایر” هر دوتا داریم
حسرت دیدن لقای تو باز.

سید عادل شاه زائر

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *