گفته بودم بی تو روزم ، روزگارم خوب نیست

گفته بودم بی تو روزم ، روزگارم خوب نیست
بی تو آهنگی نخوانم چون دوتارم خوب نیست

شب به روز و روز تا شب میدهم خود را فریب
گرچه میدانم که بی تو کار و بارم خوب نیست

گفته بودم پیش این و آن مگیر دستِ مرا
با تو در این کوچه ها گشت و گذارم خوب نیست

وقتی میبینم ترا در جاده ها با دیگران
قند خونم می‌رود بالا ، فشارم خوب نیست

من نمی‌دانم چرا وصلت میسر نیست نیست
یا نمی‌دانم و یا هم مستشارم خوب نیست

طلحه مهاجر

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *