در طنین صدای دکلمه ات، نبض من بی قرار می گردد

در طنین صدای دکلمه ات، نبض من بی قرار می گردد
مثل تک بیت ناب از غزلی، در دلم ماندگار می گردد
فکر و شعر و شعور من انگار، محو شد در هوای دیدارت
گرمی حس و حال من باتو ، مثل شهر مزار می گردد
ابرو و چشم های چنگیزت، نقش بسته به چشم مظلومم
چشم ها در غرور سربازی ، فاتح دل شمار می گردد
کاش می دیدمت که می آیی، می نشستم به پای لبخندت
فصل های چهار من باتو ، موسم نوبهار می گردد
آرزویم اگر محقق شد ، رو به رو در کنار هم باشیم
چشم ها عاجزند و دستم در ، جستجوی انار می گردد
پشت لبخند هات یک دنیا، مهر و عشق و سرود پنهانست
تا تبسم اگر کنی در شهر، عاشقانت قطار می گردد
گرچه از حس و حال خالی نیست، احتیاطی که لازمش داری
هر نگاهی که میکنی گاهی ، «در دلم ماندگار می گردد»
محمد خردمند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *