عشق در سینه‌ی -مخروبهء- مهمان نشود

عشق در سینه‌ی -مخروبهء- مهمان نشود
در دلی هست که از مرگ هراسان نشود
عشق -ارچند- گره خورده‌ی پیچاپیچ است
مشکلی نیست به لبخند تو آسان نشود
عاشقی شهرت و دیوانه شدن ها دارد
عشق احساس قشنگیست که پنهان نشود
بیشتر از همه در عشوه گری استادی
هرکه در بند تو -افتاده- پشیمان نشود
عشق سرد است به گرمای تنت بی موسم
نشود گرم به دل تاکه زمستان نشود
لذت عشق همان لحظه ی عاشق شدنست
در شب وصل تو این خاطره جبران نشود
عاشقی یعنی -که- تا چشم به چشمش بزنی
دیگر از مردمک چشم تو پنهان نشود
«عاشقی جرم قشنگیست » مگر بعد از این
جرم این است که در قلب تو زندان نشود
**********
دین سراسر همه عشق است بدون تردید
میتوان گفت که بی عشق مسلمان نشود
محمد خردمند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *