ما را شکست و سینه ی ما داغدار کرد

ما را شکست و سینه ی ما داغدار کرد
از ما ربود، جوهر هستی فرار کرد
صیاد بی مروت غرب و غلام او
دامی نهاد و غیرت ما را شکار کرد
آتش میان وحدت ما شعله ور نمود
در جان هم فگند و به هم سر دچار کرد
با حرف های پوچ و دفاع از حقوق ما
از اشک و خون ملت ما کشتزار کرد
هشدار! مکر دشمن ما از قدیم بود
فهم خراب بودن سال از بهار کرد
کاخ سفید، منبع صد روسیاهی است
با روسیه جنایت صد ها هزار کرد
بیدار شو که سیل ستم در رسیده است
بنیاد های مهر و محبت کنار کرد
این ملتم به دشمن آئین و عزتش
باور نکردنیست ، چنین اعتبار کرد
یک انقلاب بیخ کن و جنبش دیگر
با طرح نو طریق درست اختیار کرد
محمد خردمند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *