خشم قدرت تشخيص – سخنان طلایی بزرگان

خشم، قدرت تشخيص [=بازشناختن] تو را در پس حجاب مي‌نشاند و توان تجربه‌آموزي از كارهاي نادرست را از تو مي‌ستاند؛ و چون توان تميز از كف نهادي، زندگي‌ات را سراسر بر باد دادي. (باگاواد گيتا)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *