چنانچه معني و مفهوم و – سخنان طلایی بزرگان

چنانچه معني و مفهوم و هدف زندگاني را ندانيم و ندانيم كه چه چيزهايي در زندگي، ارزش و اهميت دارند، به سادگي نمي‌توانيم تصميم بگيريم و هميشه دودل و مردد خواهيم شد. (آنتوني رابينز)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *