گر نيك بنگري دنيا و هر – سخنان طلایی بزرگان

گر نيك بنگري دنيا و هر آنچه در آن است را چون ترازويي خواهي يافت كه سنگش گرسنگي و پاره سنگش شهوت است. پر كردن معده و خالي كردن كيسه ي شهوت، جذر و مد اين درياي بي نام و ننگ هزار رنگي است كه نامش زندگي است. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *