نشاط و خوشدلي اعتماد به – سخنان طلایی بزرگان

نشاط و خوشدلي، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود كه اطرافيان شما شادي بيشتري را احساس كنند. خوشدلي به معني خوش خيالي و فرار از مشكلات نيست، بلكه نشانه ي هوش و ذكاوت شما است. (آنتوني رابينز)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *