زندگینامه محمد رسول رسوا

محمد افضل رسوا فرزند محمد یعقوب در سال 1269 خورشیدی برابر با 1890 میلادی چشم به جهان گشود، وی در بخشهای گونه گون دولتی و…

ادامه مطلب

من کیستم به عشق تو از خود رمیده ای

من کیستم به عشق تو از خود رمیده ای دامن زعیش و نوش جهان درکـشیده ای بیتاب تر ز لجّه ی سیماب در کفــــــــــــی آزرده…

ادامه مطلب

میبرد لعل لبت از باده گلرنگ رنگ

میبرد لعل لبت از باده گلرنگ رنگ حسرتش سازد جهان را بر من دل تنگ تنگ چون دل سختت بسختی نیست سنگی در جهان میگیریزد…

ادامه مطلب