وقتی قفس باز است و بی بالی

وقتی قفس باز است و بی بالی دیگر تب پرواز بی معنی ست وقتی که خو کردی به تنهایی آزادی و آغاز بی معنی ست…..

ادامه مطلب