در آرزوی کعبه و زیارت مرقد رسول

در آرزوی کعبه و زیارت مرقد رسول هوس کعبه و آن منزل و آنجاست مرا آرزوی حرم مکه و بطحاست مرا در دل آهنگ حجازست…

ادامه مطلب

هر شبی تا به سحر زار بگریم ز غمت

هر شبی تا به سحر زار بگریم ز غمت اندکی خسبم و بسیار بگریم ز غمت رحمت آری، اگر این گریه ببینی، لیکن خفته باشی…

ادامه مطلب