باران غم، بلندی دردی که جاری است

باران غم، بلندی دردی که جاری است این رود اشک زمزمه‌ی بی‌قراری است دست مرا بدست جدایی سپرد و رفت دنیا نمک نریز! که این…

ادامه مطلب