Як пора санги кӯҳаму як шоха оби рӯд – Лоик Шерали

Як пора санги кӯҳаму як шоха оби рӯд Тамкини кӯҳ дораму шасту шитоби рӯд. Бо шинухези мавҷҳо ман дил ниҳодаам, Сад печутоб мехурам бо печутоби…

ادامه مطلب

Эй уқоби парканда, миллати пароканда, – Лоик Шерали

Эй уқоби парканда, миллати пароканда, Пеши ду ҷаҳон гаштӣ шармсору шарманда. Кӯчаҳои пургулро кардаӣ ҳама пурхун, Чеҳраҳои гулгунро кардаӣ ғамоганда. Кӯҳат осмонбӯсу рӯҳат остонхурда, Фаррат…

ادامه مطلب

Шудам пазмонат, эй ҳамшишаву ҳамсоғарам, Варзоб, – Лоик Шерали

Шудам пазмонат, эй ҳамшишаву ҳамсоғарам, Варзоб, Биё, ҷоме ба ҳам гирем, пеш о дар барам, Варзоб. Ҳама занги диламро ҳар замон пеши ту меорам, Даме…

ادامه مطلب

Чу ҳар боре ба ёд орам гулу бори ҷавониро, – Лоик Шерали

Чу ҳар боре ба ёд орам гулу бори ҷавониро, Бубинам рӯ ба рӯи хеш дидори ҷавониро. Бубинам рӯ ба рӯи хеш бо чил кокули мушкин…

ادامه مطلب

Чархи гарданда, ки гирди сари мо мегардад, – Лоик Шерали

Чархи гарданда, ки гирди сари мо мегардад, Душмани мост, вале дӯстнамо мегардад. Дилсафедон ҳама ҷо рӯзи сиёҳе доранд, Дар паси абр рухи моҳ сиё мегардад….

ادامه مطلب

Ҳар қадар рост бигӯӣ, ба хато мепечӣ, – Лоик Шерали

Ҳар қадар рост бигӯӣ, ба хато мепечӣ, Равӣ ҳар қадр ба боло, ба бало мепечӣ. Дар ҷавонӣ ба қади сарви тару тозаи ёр, Фасли пирӣ…

ادامه مطلب

Худ ба ними роҳу ангези рашодат мекунем, – Лоик Шерали

Худ ба ними роҳу ангези рашодат мекунем, Худ даруни чоҳу сӯи маҳ ишорат мекунем. Хешро носохта, бо асли худ нагдохта, Дур аз лутфему даъвои латофат…

ادامه مطلب

Ту хуштарин таронаи дили манӣ, – Лоик Шерали

Ту хуштарин таронаи дили манӣ, Ту умри шоиронаи дили манӣ. Туӣ, ки барқ мезанад ҷавониям, Ту нури ошёнаи дили манӣ. Туӣ, ки ғарқи гул шудам…

ادامه مطلب

То ман зи ту, эй чархи фалак, ком нагирам, – Лоик Шерали

То ман зи ту, эй чархи фалак, ком нагирам, Аз сӯхтану сохтан ором нагирам. Бас бо дили равшан бифурӯзам дили шабҳо, То домани субҳе зи…

ادامه مطلب

Тирамаҳ омад, азизон, аз алам шеван занем, – Лоик Шерали

Тирамаҳ омад, азизон, аз алам шеван занем, Дар ғами гулшан май андар шуълаи гулхан занем. Осмон паст омада, гӯӣ ки бар сар мезанад, Соғаре бемансабу…

ادامه مطلب

Рӯзе равам аз дунё, дунёи маро ёбед, – Лоик Шерали

Рӯзе равам аз дунё, дунёи маро ёбед, Дар хок шавам пинҳон, пайдои маро ёбед. Дар дашту даман рафтам, дар хоки Ватан рафтам, Дарёи равон будам,…

ادامه مطلب

Охир аз дунёи холӣ бигзарам, – Лоик Шерали

Охир аз дунёи холӣ бигзарам, Аз хилоли безаволӣ бигзарам. Сар ба гардун суда, сӯи хоки паст Бо ҳама армони олӣ бигзарам. Чун Сияҳмӯ кард рӯзамро…

ادامه مطلب

Ношукрии ишқ аст ҳамин пир шуданҳо, – Лоик Шерали

Ношукрии ишқ аст ҳамин пир шуданҳо, Дил додаву дил бурдаву дилгир шуданҳо. Ҷон додаву ҷон канда ба ҷонон нарасидан, Аз ҷони худу ҷони ҷаҳон сер…

ادامه مطلب

Набуд гар хонаи чашми ту, ман бехона мемурдам, – Лоик Шерали

Набуд гар хонаи чашми ту, ман бехона мемурдам, Агар бегонадил мебудӣ, ман бегона мемурдам. Агар ишқат намеомӯхт расми дардмандиям, Яқин бедарду доғи ишқ бедардона мемурдам….

ادامه مطلب

Маро рӯзе, ки хушканд обшорон, ёд хоҳӣ кард, – Лоик Шерали

Маро рӯзе, ки хушканд обшорон, ёд хоҳӣ кард, Ба ҳам часпад лабони чашмасорон, ёд хоҳӣ кард. Тароват кӯч бандад аз ҳарими равшани гулшан, Намонад як…

ادامه مطلب

Ман аз диёри шумоям, ман аз диёри шумо, – Лоик Шерали

Ман аз диёри шумоям, ман аз диёри шумо, Ман аз канори шумоям, ман аз канори шумо. Нахурдаам қадаҳе аз шароби “Марғедар”, Агарчи ном барандам шаробхори…

ادامه مطلب

Ишқи навшӯрида мехоҳад дилам, – Лоик Шерали

Ишқи навшӯрида мехоҳад дилам, Ҳусни навболида мехоҳад дилам. З-ин ҳама такрорҳо рӯҳам шикаст, Рӯи нобӯсида мехоҳад дилам. Аз тамоми дидаҳо дилмондаам, Манзари нодида мехоҳад дилам….

ادامه مطلب

Иддаест каф бар лаб, кинатӯзу пархошӣ, – Лоик Шерали

Иддаест каф бар лаб, кинатӯзу пархошӣ, Иддае малангу манг нашъаманду хашхошӣ. Дастаест даъвогар, дастаест яғмогар, Дар замин занад оташ, гар ту донае пошӣ. Раҳбаре ба…

ادامه مطلب

Заминат осмон шуд, ишқ омад. – Лоик Шерали

Заминат осмон шуд, ишқ омад. Раҳат чун Каҳкашон шуд, ишқ омад. Ту бо пирӣ агар тан дода будӣ, Дили пират ҷавон шуд, ишқ омад. Набудат…

ادامه مطلب

Дили ман, ҷони ман ишқи ту бошад, – Лоик Шерали

Дили ман, ҷони ман ишқи ту бошад, Гули даврони ман ишқи ту бошад. Зи шавқат сар ба гардун судаам ман, Раҳи кайҳони ман ишқи ту…

ادامه مطلب

Дар ҷаҳони ман набудӣ, дар ҷаҳони ман биё, – Лоик Шерали

Дар ҷаҳони ман набудӣ, дар ҷаҳони ман биё, Хушгумони тустам, эй бадгумони ман, биё. Ҳайф кардам ман ҷавониро ба беишқӣ, дареғ, Фасли пирӣ омад, эй…

ادامه مطلب

Гурӯҳе на саволу на ҷавобанд, – Лоик Шерали

Гурӯҳе на саволу на ҷавобанд, Гурӯҳе на вуболу на савобанд. Ба лофе даркушо ҳастанд, лекин Калиди хонаи худро наёбанд. Ба сурат ҷумла ободанду озод, Ба…

ادامه مطلب

Боло нигар, пойин нигар, зиндони виҷдон омада, – Лоик Шерали

Боло нигар, пойин нигар, зиндони виҷдон омада, Бар худ бибин, бар ӯ нигар, фуқдони имон омада! Мӯҳри ғуломӣ дар ҷабин, хуни ғуломӣ дар бадан Аз…

ادامه مطلب

Бесарупоем, аммо даст дар корем мо, – Лоик Шерали

Бесарупоем, аммо даст дар корем мо, Бо ҳама девонагиҳо боз ҳушёрем мо. Бо ҳазорон сахтӣ гар роҳи ҷаҳонро ёфтем, Нармрӯю нармдил фарзанди куҳсорем мо. Дар…

ادامه مطلب

Ба як хаси ҷаҳони ту ҷаҳони мо намерасад – Лоик Шерали

Ба як хаси ҷаҳони ту ҷаҳони мо намерасад Ба оҳи талхи ҷони ту фиғони мо намерасад. Замона дар замонаҳо ту бастӣ дар таронаҳо, Ба қадри…

ادامه مطلب

Аз ту, эй шердилу сафдару бебок, афсӯс, – Лоик Шерали

Аз ту, эй шердилу сафдару бебок, афсӯс, Нараҳидӣ ту ҳам аз зарбати афлок, афсӯс. Рӯи ин хок чу аз тирадилон тира шудаст, Бо дили пок…

ادامه مطلب

Агар сад сол ҳам ҷӯӣ, маро дигар намеёбӣ, – Лоик Шерали

Агар сад сол ҳам ҷӯӣ, маро дигар намеёбӣ, Шабу рӯзон худо гӯӣ, маро дигар намеёбӣ. Ба роҳи ман чу пойандози махмал ҳар саҳаргоҳе Ба сони…

ادامه مطلب

Як рӯз дар ҷаҳони дил эъҷоз мекунам, – Лоик Шерали

Як рӯз дар ҷаҳони дил эъҷоз мекунам, Як рӯз бо ту ишқи нав оғоз мекунам. Як дар агарчи баста шуд, сад дар кушода аст, Бо…

ادامه مطلب

Эй ошно, ба хилқати риндона зинда бош! – Лоик Шерали

Эй ошно, ба хилқати риндона зинда бош! Дар гуфтугӯи оқилон девона зинда бош! Он ҷо, ки аз ҳақиқати мутлақ сухан кунанд, Нашнида гиру бо ду-се…

ادامه مطلب

Шумо, шикастабаҳоён, маро чӣ медонед – Лоик Шерали

Шумо, шикастабаҳоён, маро чӣ медонед Шумо, бузургифурӯшон, маро чӣ медонед? Надидаед чу як бор ҷанги рӯёрӯй, Шумо, гурезаи майдон, маро чӣ медонед? Ба оби мурда…

ادامه مطلب

Чу кушоӣ дари ман, бому дарам месӯзад – Лоик Шерали

Чу кушоӣ дари ман, бому дарам месӯзад Рӯ ба рӯям бинишинӣ, ҷигарам месӯзад. Ту тару тозатар аз шеъри таболудаи ман, Аз тару тозагият шеъри тарам…

ادامه مطلب

Чанд рӯзе бо хумори бӯсаҳоят зиндаам, – Лоик Шерали

Чанд рӯзе бо хумори бӯсаҳоят зиндаам, Санги сардам, бо шарори бӯсаҳоят зиндаам. Аз куҷо донам шумори рӯзҳои мондаро, То ба нақди бешумори бӯсаҳоят зиндаам. Аз…

ادامه مطلب

Ҳар қадар обод созам, боз вайрон мекунад, – Лоик Шерали

Ҳар қадар обод созам, боз вайрон мекунад, Ҳар қадар ҷамъ оварам, охир парешон мекунад. Давлати дил сохтам, то бахт бошад қалъабанд, Зиндагӣ бахти маро чун…

ادامه مطلب

Худойгоно, худойгоно, зи одамият куҷо нишоно – Лоик Шерали

Худойгоно, худойгоно, зи одамият куҷо нишоно Чаро ба гӯшам зи ҳар забоно расад ғирево, расад фиғоно? Бубин ту хасро шуда Сикандар, бубин магасро шуда самандар,…

ادامه مطلب

Ту ёрам мешавӣ рӯзе, ки ман ёрӣ наметонам, – Лоик Шерали

Ту ёрам мешавӣ рӯзе, ки ман ёрӣ наметонам, Ба ман дил медиҳӣ рӯзе, ки дилдорӣ наметонам. Диламро мебарӣ рӯзе, ки мушти оҳи афсӯс аст, Ғамамро…

ادامه مطلب

То кай бувед аз ҳама дур, эй бародарон, – Лоик Шерали

То кай бувед аз ҳама дур, эй бародарон, Гӯрӣ кунед то дари гӯр, эй бародарон. Шохи ҷавонии шумо нашкаста, оваред Баргу навои шодию сур, эй…

ادامه مطلب

Сӯи бесӯӣ равонем, эй дареғ аз сӯи мо, – Лоик Шерали

Сӯи бесӯӣ равонем, эй дареғ аз сӯи мо, Кӯи некӯе надорем, эй дареғ аз кӯи мо. Чеҳраҳо туршидаву пажмурдаву мотамзада, Рӯи инсонӣ надорем, эй дареғ…

ادامه مطلب

Рафтию дар хотири ман чашми зебои ту монд, – Лоик Шерали

Рафтию дар хотири ман чашми зебои ту монд, Рафтию дар кунҷи холии дилам ҷои ту монд. Аз раҳи тақдири ту уммеди ман ғофил гузашт, Дар…

ادامه مطلب

Осон куҷо ба маснади иззат расидаем, – Лоик Шерали

Осон куҷо ба маснади иззат расидаем, Баъд аз ҳазор хорию зиллат расидаем. Дар хуни хеш ғарқаи гирдоб будаем, Ҷон додаву ба ҷониби давлат расидаем. Дар…

ادامه مطلب

Ноком будам, ту комронам кардӣ, – Лоик Шерали

Ноком будам, ту комронам кардӣ, Гумном будам, ту достонам кардӣ. Гӯӣ ки расида буд поям лаби гӯр, Бо ишқи ҷавони худ ҷавонам кардӣ. Беишқ хазони…

ادامه مطلب

Мулк сангистону мо бесангарем, – Лоик Шерали

Мулк сангистону мо бесангарем, Сар ба сар сардору мо бесарварем. Пунбадаргӯшем мову раҳбарон, Чунки мо халқони пунбапарварем. Фахри мо бошад сари Боми Ҷаҳон, Хок бар…

ادامه مطلب

Мегурезам ҳар замон аз хешу аз дунёи хеш, – Лоик Шерали

Мегурезам ҳар замон аз хешу аз дунёи хеш, То биёбам дар дили шоирписандат ҷои хеш. Мегурезам, то туро дарёбам андар роҳи умр, То туро пайдо…

ادامه مطلب

Ман агар махмурам, аз он чашми махмури туам, – Лоик Шерали

Ман агар махмурам, аз он чашми махмури туам, Ман агар мағрурам, аз он ҳусни мағрури туам. Ташнаи васли туам бо ин ҳама дарёдилӣ, Бо ҳама…

ادامه مطلب

Ишқи ту дар синаи ман ҳадяи тақдир буд, – Лоик Шерали

Ишқи ту дар синаи ман ҳадяи тақдир буд, Як ҷаҳон шӯри ҷавонӣ дар ҷаҳони пир буд. Омадӣ бо гесӯи чун обшорон рез-рез, Шодии ҷони ғарибам…

ادامه مطلب

Имрӯз агар он табу он сӯзи дилам нест, – Лоик Шерали

Имрӯз агар он табу он сӯзи дилам нест, З-он аст, ки ғамхораву дилсӯзи дилам нест. Ин соату ин лаҳзаю ин они гурезон Ҳар рӯзи худо…

ادامه مطلب

Ёре, ки аҳди ошиқӣ бо ман бубаст, рафт, – Лоик Шерали

Ёре, ки аҳди ошиқӣ бо ман бубаст, рафт, Гуфто бас аст оҳу ғам, дигар бас аст, рафт. Болои ин ҳама ғаму дарду шикастҳо Аз нав…

ادامه مطلب

Дилам мондаст аз ғавғои дунё, – Лоик Шерали

Дилам мондаст аз ғавғои дунё, Зи ҷанҷолу кашокашҳои дунё. Дурӯиҳои дунё бесабаб нест, Худ илқо мекунад савдои дунё. Ба ҷону дил ба ҷуз нақши ғаме…

ادامه مطلب

Дар ҷаҳони душманонӣ, дӯстонро гум макун, – Лоик Шерали

Дар ҷаҳони душманонӣ, дӯстонро гум макун, Дар миёни каҷравонӣ, ростонро гум макун. Ҳар куҷое по ниҳӣ, дар пои ту сар мениҳанд, Ошу ноне хурдаӣ, он…

ادامه مطلب

Гоҳ нолида сухан гӯяму гаҳ болида, – Лоик Шерали

Гоҳ нолида сухан гӯяму гаҳ болида, Гоҳ аз дида кунам шиква, гаҳ аз нодида. Дар дили ман ҳама ҳасратзадагон мегирянд, Ки начиданд сари вақт гули…

ادامه مطلب

Боз ошиқ шаваму зиндагӣ аз сар гирам, – Лоик Шерали

Боз ошиқ шаваму зиндагӣ аз сар гирам, Роҳи дерин бигузорам, раҳи дигар гирам. Ҳамаро тарк кунам шомгаҳон чун хуршед, Домани субҳ кашам, домани дилбар гирам….

ادامه مطلب