Шоҳ Кушодаст Рӯ Дидаи Шаҳбин Кирост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Шоҳ кушодаст рӯ, дидаи шаҳбин кирост! Бодаи гулгуни шаҳ бар гулу насрин кирост?! Шоҳ дар ин дам ба базм пойи тараб дарниҳод, Бар сари зонуи…

ادامه مطلب

Чун Ҷуғд Бувад Аслаш Кай Сурати Боз Ояд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чун ҷуғд бувад аслаш, кай сурати боз ояд! Чун сир хурад мардум, кай бӯйи пиёз ояд?! Чун афтад шери нар аз ҳамлаи ҳезу ғар?! В-аз…

ادامه مطلب

Ҷуз Вай Чӣ Бошад К-Аз Аҷал Андаррабояд Кулли Мо – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҷуз вай чӣ бошад, к-аз аҷал андаррабояд кулли мо! Сад ҷон барафшонам бар ӯ, гӯям: «Ҳанийян, марҳабо!». Рақсон суви гардун шавам, з-он ҷо суви бечун…

ادامه مطلب

Ҷони Ман Аст Ӯ Ҳай Мазанедаш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҷони ман аст ӯ, ҳай мазанедаш! Они ман аст ӯ, ҳай мабаредаш! Оби ман аст ӯ, нони ман аст ӯ, Масал надорад боғи умедаш! Боғу…

ادامه مطلب

Чандон Ҳаловату Мазаву Мастиву Кушод – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Чандон ҳаловату мазаву мастиву кушод Дар чашмҳои масти ту наққош чун ниҳод?! Чашмат биёфарид ба ҳар дам ҳазор чашм, Зеро Худо зи қудрати худ қудраташ…

ادامه مطلب

Ҳаргиз Надонам Рондани Масте Ки Уфтад Бар Дарам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳаргиз надонам рондани масте, ки уфтад бар дарам, Дар хона гар май бошадам, пешаш ниҳам, бо вай хурам! Масте, ки шуд миҳмони ман, ҷони ман…

ادامه مطلب

Ҳар Нафас Овози Ишқ Мерасад Аз Чап Ва Рост – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳар нафас овози ишқ мерасад аз чап ва рост, Мо ба чаман меравем, азми тамошо кирост?! Навбати хона гузашт, навбати бустон расид, Субҳи саъодат дамид,…

ادامه مطلب

Ҳала Рафтему Гаронӣ Зи Ҷамолат Бурдем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ҳала, рафтему гаронӣ зи ҷамолат бурдем, Ҷиҳати тӯшаи раҳ зикри висолат бурдем! То ки морову туро тазкирае бошад ёд, Дили хаста ба ту додему хаёлат…

ادامه مطلب

Хоҷа Ғалат Кардайӣ Дар Сифати Ёри Хеш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Хоҷа, ғалат кардайӣ дар сифати ёри хеш, Сустгумон будаӣ оқибати кори хеш! Дар ҳаваси гулрухон сустзанах гаштайӣ, Ҳой, агар дидайӣ рӯйи чу гулнори хеш! Роҳзанон…

ادامه مطلب

Туро Дар Дилбарӣ Дасте Тамом Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Туро дар дилбарӣ дасте тамом аст, Маро дар бедилӣ дарду сақом аст! Ба ҷуз бо рӯйи хубат ишқбозӣ Ҳаром асту ҳаром асту ҳаром аст! Ҳама…

ادامه مطلب

То Ба Ҷон Масти Ишқи Он Ёрам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

То ба ҷон масти ишқи он ёрам, Сардиҳи бодаҳои анворам! Ҳар даме гар на ҷони нав диҳадам, Ай дил, аз ҷони хеш безорам! Гирди он…

ادامه مطلب

Соқиё Дар Нӯш Овар Шираи Анқудро – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Соқиё, дар нӯш овар шираи анқудро, Дар сабӯҳ овар сабук мастони хоболудро! Як ба як дар об афкан ҷумла тарру хушкро, Андар оташ имтиҳон кун…

ادامه مطلب

Симбаро Зи Сими Ту Симбарам Ба Ҷони Ту – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Симбаро, зи сими ту симбарам, ба ҷони ту! В-аз майи нав, ки додайӣ, ҷон набарам, ба ҷони ту! Захми гарон ҳамекашам, захм бизан, ки ман…

ادامه مطلب

Самоъ Аз Баҳри Ҷони Беқарор Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Самоъ аз баҳри ҷони беқарор аст, Сабук барҷаҳ, чи ҷойи интизор аст?! Машин ин ҷо ту бо андешаи хеш, Агар мардӣ, бирав он ҷо, ки…

ادامه مطلب

Розро Андар Миён Ниҳ Во Магир – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Розро андар миён ниҳ, во магир, Бандаро ҳар лаҳза аз боло магир! Ту накӯ донӣ, ки ҳар чиз аз куҷост, Гар хатоҳо рафт, он аз…

ادامه مطلب

Парер Он Чиҳраи Ёрам Чи Хуш Буд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Парер он чиҳраи ёрам чи хуш буд, Итобу нози дилдорам чи хуш буд! Ба ёдам нест ҳеч он моҷароҳо, Валекин з-ин хабардорам, чи хуш буд!…

ادامه مطلب

Онро Ки Даруни Дил Ишқу Талабе Бошад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Онро, ки даруни дил ишқу талабе бошад, Чун дил накушояд дар, онро асабе бошад! Рӯ бар дари дил биншин, к-он дилбари пинҳонӣ Вақти саҳаре ояд…

ادامه مطلب

Он Ки Берун Аз Ҷаҳон Буд Дар Ҷаҳон Овардамаш – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Он ки берун аз ҷаҳон буд, дар ҷаҳон овардамаш, В-он кӣ мекард ӯ карона, дар миён овардамаш! Он ки ишва кори ӯ буд, ишвае бинмудамаш,…

ادامه مطلب

Ойинаи Ҷон Шуда Чиҳраи Тобони Ту – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ойинаи ҷон шуда чиҳраи тобони ту, Ҳар ду яке будаем, ҷони ману ҷони ту! Моҳи тамоми дуруст, хонаи дил они туст, Ақл, ки ӯ хоҷа…

ادامه مطلب

Не Ту Гуфтӣ Аз Ҷафои Он Ҷафогар Нашканам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Не ту гуфтӣ Аз ҷафои он ҷафогар нашканам!, Не ту гуфтӣ: “Оламе дар ишқи ӯ барҳам занам?!”. Не ту дасти ӯ гирифтӣ, аҳд кардӣ ду…

ادامه مطلب

Мутрибо Дар Пеши Шоҳон Чун Шудастӣ Пардадор – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Мутрибо, дар пеши шоҳон чун шудастӣ пардадор, Бармадор андар ғазал ҷуз пардаҳои шоҳвор! Бандагоншон дилхушону бандагишон бенишон, Хонҳошон бехамиру бодаҳошон бехумор! Дидаи бинои мутлақ дар…

ادامه مطلب

Мо Ки Бода Зи Дасти Ёр Хурем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Мо, ки бода зи дасти ёр хурем, Кай чу уштур гиёҳу хор хурем?! Эманем аз хумори май, эро Майи соқии бехумор хурем! Ҷоми мардон биёр,…

ادامه مطلب

Махусб Ай Ёри Миҳмондор Имшаб – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Махусб, ай ёри миҳмондор, имшаб, Ки ту рӯҳиву мо бемор имшаб! Бурун кун хобро аз чашми асрор, Ки то пайдо шавад асрор имшаб! Агар ту…

ادامه مطلب

Манам Фитна Ҳазорон Фитна Зодам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Манам фитна, ҳазорон фитна зодам, Ба ман бингар, ки доди фитна додам! Зи ман магрез, зеро дарфитодӣ, Бигӯ: “Алҳамдулиллаҳ, дарфитодам!” Аҷаб чизест ишқу ман аҷабтар,…

ادامه مطلب

Ман Аз Суханони Миҳрангез – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ман аз суханони миҳрангез, Дил пур дорам, зи хоб бархез! Ай он ки рухи ту ҳамчу оташ, Як лаҳза зи оташам мапарҳез! Ширам зи ту…

ادامه مطلب

Қарори Зиндагонӣ Он Нигор Аст – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Қарори зиндагонӣ он нигор аст, К-аз ӯ он беқарорӣ барқарор аст! Маро савдои ту доман гирифтаст, Ки ин савдо на он савдои ёр аст! Манам…

ادامه مطلب

Кист Ки Ӯ Бандаи Ройи Ту Нест – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Кист, ки ӯ бандаи ройи ту нест, Кист, ки ӯ масти лиқои ту нест?! Ғуссакаше ку, ки зи хавфи ту нест, Ё тарабе, к-он зи…

ادامه مطلب

Ин Қофила Бори Мо Надорад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ин қофила бори мо надорад, Аз оташи ёри мо надорад! Ҳарчанд дарахтҳои сабзанд, Бӯе зи баҳори мо надорад! Ҷони ту чу гулшан аст, лекин Дил…

ادامه مطلب

Ид Намой Идро Ай Ту Ҳилоли Иди Ман – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ид намой идро, ай ту ҳилоли иди ман, Гӯш бимол моҳро, ай маҳи нопадиди ман! Буди ману фанои ман, хашми ману ризои ман, Сидқи ману…

ادامه مطلب

Зи Сар Бигирам Айше Чу По Ба Ганҷ Фурӯ Шуд – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Зи сар бигирам айше, чу по ба ганҷ фурӯ шуд, Зи рӯйи пушту паноҳе, ки пуштҳо ҳама рӯ шуд! Дигар нашинам ҳаргиз ба роҳи дил,…

ادامه مطلب

Ё Раб Тавба Чаро Шикастам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ё Раб, тавба чаро шикастам! В-аз луқма даҳон чаро набастам?! Гар васваса кард гирдпечам, Дар печиши ӯ чаро нишастам?! Охир дидам ба ақл мавзиъ, Сад…

ادامه مطلب

Дилбари Бегонасурат Миҳр Дорад Дар Ниҳон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дилбари бегонасурат миҳр дорад дар ниҳон, Гар забонаш талх гӯяд, қанд дорад дар даҳон! Аз дарунсӯ ошнову аз бурун бегонарӯ, Инчунин пурмиҳр душман ман надидам…

ادامه مطلب

Дардиҳ Шароб Яксон То Ҷумла Ҷамъ Бошем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дардиҳ шароб яксон, то ҷумла ҷамъ бошем, То нақшҳои худро як-як фурӯ тарошем! Аз хеш хоб гардем, ҳамранги об гардем, Мо шохи як дарахтем, мо…

ادامه مطلب

Дам Ба Дам Аз Раҳи Дил Пайки Хаёлаш Расадам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Дам ба дам аз раҳи дил пайки хаёлаш расадам, Тобише нав ба нав аз ҳусну ҷамолаш расадам! Ё Раб, ин бӯйи тараб аз тарафи фирдавс…

ادامه مطلب

Гар Ту Удӣ Сӯйи Ин Миҷмар Биё – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Гар ту удӣ, сӯйи ин миҷмар биё, В-ар биронандат зи бом, аз дар биё! Юсуфӣ, аз чоҳу зиндон чора нест, Сӯйи заҳри қаҳр чун шаккар…

ادامه مطلب

Гар Ба Хилват Дидаме Ӯро Ба Ҷое Сер-Сер – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Гар ба хилват дидаме ӯро ба ҷое сер-сер, Бе рақибаш додаме ман бӯсаҳое сер-сер! Бас хатоҳо кардаам дуздида, лекин орзуст Бо лаби турки Хато рӯзе…

ادامه مطلب

Бори Дигар Ёри Мо Ҳанбоз Кард – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бори дигар ёри мо ҳанбоз кард, Андак-андак хӯй аз мо боз кард! Макрҳои душманон дар гӯш кард, Чашми худ бар ёри дигар боз кард! Ҳар…

ادامه مطلب

Бо Талхии Маъзулӣ Мире Бинамеарзад – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бо талхии маъзулӣ мире бинамеарзад, Як рӯз ҳамехандад, сад сол ҳамеларзад! Харбандагиву он гаҳ аз баҳри хари мурда, Баҳри гули пажмурда бо хор ҳамесозад! Зинҳор…

ادامه مطلب

Бизан Он Пардаи Дӯшин Ки Ман Имрӯз Хамӯшам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бизан он пардаи дӯшин, ки ман имрӯз хамӯшам, Зи тафи оташи ишқат мани дилсӯз хамӯшам! Манам он боз, ки мастам, зи кулаҳ баста шудастам, Зи…

ادامه مطلب

Биё Бишнав Ки Ман Пешу Паси Аспат Чаро Гардам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Биё, бишнав, ки ман пешу паси аспат чаро гардам! Азеро наъли асбатро ба ҳангоми чаро гардам! Амонӣ аз надам додӣ, на лофидӣ, на дам додӣ,…

ادامه مطلب

Баҳри Шаҳват Ҷони Худро Медиҳӣ Ҳамчун Сутур – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Баҳри шаҳват ҷони худро медиҳӣ ҳамчун сутур В-аз барои ҷони худ каҳ медиҳӣ в-он гаҳ базӯр! Меситонӣ аз хасон, то водиҳӣ даҳ-чордаҳ, Дар ҳавои шоҳидиву…

ادامه مطلب

Ба Шоҳи Ниҳонӣ Расидӣ Ки Нӯшат – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ба шоҳи ниҳонӣ расидӣ, ки нӯшат, Майи осмонӣ чашидӣ, ки нӯшат! Нигори Хутанро, ҳаёти чаманро Миёни гулистон кашидӣ, ки нӯшат! Аё ҷони дилбар, аё ҷумла…

ادامه مطلب

Ба Хидмати Лабат Омад Ба Интиҷоъ Шакар – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ба хидмати лабат омад ба интиҷоъ шакар, Ки аз лаби шакарин бахш як-ду соъ шакар! Лаби ту аст, ки шаккар зи айни ӯ рӯяд, На…

ادامه مطلب

Андар О Бо Мо Нишон Диҳ Ростак – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Андар о, бо мо нишон диҳ ростак, Моҷароро дар миён ниҳ ростак! Чун камонӣ бо ман, охир, пеш о, Ҳамчу тире, к-ояд аз раҳ ростак!…

ادامه مطلب

Ай Худо Ин Васлро Ҳиҷрон Макун – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай Худо, ин васлро ҳиҷрон макун! Сархушони ишқро нолон макун! Боғи ҷонро тозаву сарсабз дор! Қасди ин мастону ин бустон макун! Чун хазон бар шоху…

ادامه مطلب

Ай Рӯйи Маҳи Ту Шод Хандон – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай рӯйи маҳи ту шод, хандон, Он рӯй ҳамеша бод хандон! Он моҳ зи ҳеч кас назодаст В-ар з-он ки бизод, зод хандон! Ай Юсуфи…

ادامه مطلب

Ай Ишқ Ки Кардастӣ Ту Зеру Забар Хобам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай ишқ, ки кардастӣ ту зеру забар хобам, То ғарқа шудаст аз ту дар хуни ҷигар хобам! Аз кони шакар ҷустан андар шаби обистан Бигдохт…

ادامه مطلب

Ай Ғизойи Ҷони Мастам Номи Ту – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Ай ғизойи ҷони мастам номи ту, Чашму ақлам равшан аз айёми ту! Шаш ҷиҳат аз рӯйи ман шуд ҳамчу зар, То бидидам сими ҳафт андоми…

ادامه مطلب

Аз Занг Лашкар Омад Бар Қалби Лашкараш Зан – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Аз Занг лашкар омад, бар қалби лашкараш зан! Ай сарфароз марде, мардона бар сараш зан! Чун оташ ор ҳамла, к-ӯ ҳезум аст ҷумла, Аз оташи…

ادامه مطلب

Агар Ишқат Ба Ҷойи Ҷон Надорам – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Агар ишқат ба ҷойи ҷон надорам, Ба зулфи кофарат имон надорам! Чу гуфтӣ нанг медорӣ зи ишқам, Ғами ишқи туро пинҳон надорам! Ту мегуфтӣ: “Макун…

ادامه مطلب