می رسد وقتی بهار و باد و باران مثل تو

می رسد وقتی بهار و باد و باران مثل تو
سبز میگردد تمام مرغزاران مثل من
خنده‌ی خورشید از چشم تو جاری میشود
آسمان در خلقت تو زار و حیران مثل من
پشته پشته کشته داده قلب سرخ عاشقان
سینه سینه داغ دارد لاله زاران مثل من
مثل هندو هرجنم باتوستم از این سبب
جستجو داري ميان جسم خود جان مثل من
از لب انگوري ام صد جام مي خواهي ولي
حرف خود را مي‌جَوی در زير دندان مثل من
خوب میدانم به یادم می‌کشی هر شب چُپق
نيست در چشم قشنگت خواب چندان مثل من
شهلا دانشور
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *