آرزوهاي ما اميدهاي ما – سخنان طلایی بزرگان

آرزوهاي ما، اميدهاي ما، عشقها و هوسها و حتي وفاي ما هم موجي بيش نيستند كه بر مي خيزند و رشد مي كنند و بالا مي روند و بالاخره نقش زمين مي شوند و در كرانه هاي زندگي لاي شنها و ريگها فرو مي روند. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *