يادگيري هر گونه مهارتي – سخنان طلایی بزرگان

يادگيري هر گونه مهارتي در ابتدا دشوار است. يادگيري فن شنا در ابتدا مشكل است، اما وقتي در آن ماهر شوي چنان سهل و آسان مي شود كه بعدها متعجب مي شوي كه چرا تا آن حد مشكل به نظر مي رسيد. (اشو)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *