حرف ها را سکوت کرده‌شدی

حرف ها را سکوت کرده‌شدی پله‌ها را سقوط کرده‌شدی مثل سیگار دود کرده‌شدی زندگی سخت بود، کرده‌شدی! وقتی آزاد/بسته کردندم مست بودم شکسته کردندم از…

ادامه مطلب