مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح تا بکی چون ابر نیسان گریه بر عالم کنم روی نعش آدمیت شیون و ماتم کنم…

ادامه مطلب

یک خنده و خاموشی

یک خنده و خاموشی بر خیـــــز به ساغر کن ساقی می ناب اندر گویند بهار آمد تا کی تو به خـــــــواب اندر دی پیک بهاران…

ادامه مطلب

خدا و برهمن

خدا و برهمن بهار سرزمین راماین تفرجگاه بودا گردشگاه کرشنا مدرسه و سجده گاه شیخ شریف اولیا سرزمین خدایان و پادشاهان است. چندرا گوپتای موریا…

ادامه مطلب

وایې چی ستاسو داستانونه موږته رارسیږي

وایې چی ستاسو داستانونه موږته رارسیږي اما د یوه مجهول غبار پشان لکه چی ستاسو په هیوادکی کوم غرو اورشیندونکی او د هغه دوړي پرمخونوکیني…

ادامه مطلب

چاوی؟

چاوی؟ چاوی چه د مینی ګل رژیږی نه؟ داسی ګل هډو ځما یادیږی نه! سل ځله که راشی پسرلی په ما زړه هغه غتی ده…

ادامه مطلب

یک زن

یک زن نوشته استاد عبدالرحمن پژواک آن یکی زندگی را عقیده جهد پنداشت و آن دیگر آن را رسم و تقلید انگاشت. نگفتند حیات جز…

ادامه مطلب

خدمت مردم

خدمت مردم چندانکه نقل آدم و گندم حکایتیست افسانهء کرامت مردم حکایتیست گر داستان مادر میهن شنیده ای فرجام کار مادر گژدم حکایتیست جز بر…

ادامه مطلب

یاد صحرا

یاد صحرا فرا گرفته چنان لاله روی صحرا را که چشم سرخ شد از آن غزال رعنا را ستاک لاله نماید چو خامۀ بهزاد دمن…

ادامه مطلب

پــيـــــام

پــيـــــام مــن مقتدی خـویشم، کس نیست امام مـــــن بادار ندارم مـــــن، کسن نیست غلام مــــن از روی و ریا رستم، تا قبلهء خود هســــتم رو…

ادامه مطلب

ننگرهاره د رنگینو گلو هاره

ننگرهاره د رنگینو گلو هاره تل سمسوره ، تل ښېرازه ، تل بهاره د افغان د پگړۍ گله درنه جار شم ددښمن د سترگو خاره…

ادامه مطلب

بوی یار

بوی یار ز دور نکهت گیسوی یار می آید نسیم نیم شبی مُشکبار می آید هوای شور جنونیست در سرم ساقی بیار باده که بوی…

ادامه مطلب

صدیق کاوون

صدیق کاوون چې په سره مخ د ژوندون له پولې واوښت د تاریخ غېږې ته لاړه ابدي شو د ځوانۍ ګل یې د لمر پښو…

ادامه مطلب

آزادی و غلامی

آزادی و غلامی در گوش ما غلامی تقدیر حلقه ایست طوق قضا به گردن تدبیر حلقه ایست ساز زمانه شیون زنجیر بنده گیست در اهتزاز…

ادامه مطلب

قشون سرخ

قشون سرخ قسم به ماه که از شام تیره تیره ترم قسم به مَهر که از هُور روز بیخبرم قسم به دیدهء بیدار کوکب سحری…

ادامه مطلب

برگ ریزان

برگ ریزان خزان رسید و سراپای بوستان گرفت بهار رفت و دُعائی ز باغبان گرفت گره ببست دم اندر گلوی مرغ سرور صبا تبسم زیبا…

ادامه مطلب

نخستین برف سال

نخستین برف سال گشت چشمم ز انتظار سپید که شود باز شاخسار سپید بر رخ زال چرخ آرد باز شاخ، شمشیر آبدار سپید از پی…

ادامه مطلب

ای ناپیژندلای اوپردﺉ شاعره پرتا سلام

ای ناپیژندلای اوپردﺉ شاعره پرتا سلام ای د اور شیندونکو غرونو بچیه د اورلرونکی او روښانه په افق کی غر د سرونو نه ورایخوا د…

ادامه مطلب

لنډه سوانح د نجم الرحمن مواج

لنډه سوانح د نجم الرحمن مواج یم له پلاره احمدزﺉ  مورنه ساپی  اوسیدونکی دسرخرودیمه ننګرهارکی باغوانې کلی مې ځای دﺉ دخاپوړو له نیکونو نه یم…

ادامه مطلب

بــــانــوی بــلــخ

بــــانــوی بــلــخ زنی بود در بــلـــخ بــامی و شـــــــــــاد که گيتی چنو دختر هــرگـــــز نـــــــزاد گــزيــده بــه شــاهی بـلـخ گــزيــــــــــــــــن بِهين ملک جمشـــــيدش زيـــر نـگـيــن…

ادامه مطلب

شفق ديدم بدل گفتم چه هست اين؟

شفق ديدم بدل گفتم چه هست اين؟  كه ياقوتيست چرخ لاجوردين؟  درين قلزم چه آتش در گرفته؟  كه آبش صورت آذر گرفته؟  كدامين خون بگردن…

ادامه مطلب

اى همسر با وفا رفيق جاويد

اى همسر با وفا رفيق جاويد رفتى زجهان تيره، ترس و اميد داغت نتوان زدود از لاله، دل تا ماه بود در آسمان و تا…

ادامه مطلب

من با تو

من با تو گر بپرسی چه من همی خواهم؟ گویمت جز وطن نمی خواهم گر بپرسی زمن چه می خواهم؟ اندر آن یک سخن نمی…

ادامه مطلب

شدم پیر و ز طبع سردم آتش برنمی خیزد

شدم پیر و ز طبع سردم آتش برنمی خیزد شرر از اخگر و اخگر ز خاکستر نمی خیزد ملولم زآنکه روز بهتری با خود نمی…

ادامه مطلب

دا چه چُپ یم دلته غر او کمر نشته

دا چه چُپ یم دلته غر او کمر نشته هم هغسی چه خندا کې هنر نشته په ژرا کې هم له سره اثر نشته (په…

ادامه مطلب

ستارۀ عشق و امید

ستارۀ عشق و امید گویند هر کسی که بزیر سپهر زیست او را در آسمان درخشان ستاره ایست تا آن ستاره روشن و تابنده باشدش…

ادامه مطلب

زه پخپله خبر نه یم خو خدای می پری خبر دی

زه پخپله خبر نه یم خو خدای می پری خبر دی که نن وی که سبا وی د دنیا نه می سفر دی زه د…

ادامه مطلب

ندای مرده

ندای مرده در آن سپهر که در روز آفتابی نیست سراغ ماه به شب، جز خیال و خوابی نیست به خضر گوی به ظلمات آن…

ادامه مطلب

د انسان زرګونه پیکرونه

د انسان زرګونه پیکرونه چی د پاکی اوآسمانی ارواح ځای و ټوټې، ټوټی لویدلی دي هغه سرونه چی پرته له سجدی، نه ټیټیدل هغه سرونه…

ادامه مطلب