نخل سخن

نخل سخن درراه عشق رفتـــــن عاشـــق جریده به ازغیــــر دوست تـــــــــار تعلق بریده به با تیــــــغ آبــــــدار محبت دریــــــن سرا هر سر که شــــورعشق ندارد…

ادامه مطلب

خوشم مي آيد حیدری وجودی

خوشم مي آيد گردش چشم سياه تو خوشم مي آيد موج درياي نگاه تو خوشم مي آيد همچو مهتاب كه در ابر حرير تابد تن…

ادامه مطلب

اعجاز سرود

اعجاز سرود ای لب لعل دل انگیز تـو اعجاز سـرودم زخمـه ء تار وجـودم نغمه ء دلکش عــودم خواستم تاغزل چشـــم غزال تـو بخوانـم نگه…

ادامه مطلب

معني معني

معني معني دست بدست من بده تا سيــــــــــنه ها روشــن شـــود من تو شوم تو من شوي تن جان شود جـان تن شــود با تو…

ادامه مطلب

خوشم مي آيد

رقص در بزم تو جانانه خوشم مي آيد هاي و هوي دل مستانه خوشم مي آيد گر حضور نگهي گرمي حالم گردد بخدا كعبه و…

ادامه مطلب

اشترجان

اشترجان راست بگو چه دیده ای کز همه گان رمیده ای کز همه گان رمیده یی راست بگو چه دیده ای شام بدی سحر شدی…

ادامه مطلب

من از تبار ابو مسلم خراسانم

من از تبار ابو مسلم خراسانم شناسنامهء مردان مرد ميدانم هزار دشت سخن در نگاه من جارى است زبان زندهء تاريخ آل سامانم پيام آور…

ادامه مطلب

حضور اولیا

حضور اولیا درین محفل کـــه سرتــاسر حضور است حضـور اولیـــای پـــــر غــــرور است معین الدین حســــــــن اینجــاست حاضر نظام الدین که سرتــاپــــای نــــور است بچشم…

ادامه مطلب

محرمان

محرمان اي محرمان جان دل از خــــــــــويش بيرون گشته ام بيرون زقــيد آب و گل آنســــوي گـردون گشتـــــه ام آيينه ها بشکسته ام با اصـــل…

ادامه مطلب

جهاد و مقاومت

جهاد و مقاومت ای مردِ پاسدار جهاد و مقاومت فرزندِ نامدارِ جهاد و مقاومت ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان سرلشکر تبار جهاد و…

ادامه مطلب

گم شدم

گم شدم ای عزیزان گم شدم در جان جانان گم شدم گم شدم در جان جانان ای عزیزان گم شدم موج از خود رفته را…

ادامه مطلب

بیشه وجود

بیشه وجود در بیشه وجود تو شیــــــــر خـدا علیست شمشیرحق بدسـت ودل مصطفی علیست تا حشر در قلمـــــــــرو اقلیـم اولیـــــــــا میر و امیر و صــاحب…

ادامه مطلب

محرمان

محرمان ای محرمان جان دل از خــــــــــویش بیرون گشته ام بیرون زقــید آب و گل آنســــوی گـردون گشتـــــه ام آیینه ها بشکسته ام با اصـــل…

ادامه مطلب

بی محبت عاقبت دل دربرت گل میشود

بی محبت عاقبت دل دربرت گل میشود بامحبت پاوتاسر پیکرت دل میشــــــود گردلی یک لحظه یاد توغافل میــــشود دفتر اگاهی اش اوراق باطل میشــــود میدود…

ادامه مطلب

قیامت است

قیامت است جانا قد رســــای تــــو دیدن قیامت است دیدن قیـــامت است و ندیدن قیامت است بی سایه قـــــد تـــــو بگــــــرمی آفتاب ازسینه آه ســـــرد…

ادامه مطلب

خوشم می آید

خوشم می آید گردش چشم سیاه تو خوشم میآید موج دریای نگاه تو خوشم میآید همچو مهتاب که بر ابر حریری تابد تن و تن…

ادامه مطلب

فردا فریب حور و قصورش نمی خورم

فردا فریب حور و قصورش نمی خورم دیدار پاک حضرت جانانم آرزوست حضرت حیدری وجودی رح

ادامه مطلب

به دل بیا که بجان خود آشنات کنم

به دل بیا که بجان خود آشنات کنم بجانم آنچه بود جمله گی فدات کنم من از نگاه تو کیفیت هوا گیرم چو بو ز…

ادامه مطلب

عنقاي دام آموز

عنقاي دام آموز تــا بسوزد جان من خورشيد عالمـسوز کـــو؟ تا شود روشن دلم روي جهان افـــروز کــــو؟ ســــوز و ساز عشق حســن زندگـي ميبايـــدم…

ادامه مطلب

بر نخاست

بر نخاست آه سردی از دل پر داغ و دردی بر نخاست از دل پر داغ و دردی آه سردی بر نخاست تا زمین شد…

ادامه مطلب

عشق مهربان

عشق مهربان دست بدست من بده تا سیــــــــــنه ها روشــن شـــود من تو شوم تو من شوی تن جان شود جـان تن شــود با تو…

ادامه مطلب

ایکاش

ایکاش ایکاش که در روی جهان جنگ نمی بود در کارگۀ شیشه گران سنگ نمی بود دنیا همه راحتکده میگشت بشر را گر فتنه و…

ادامه مطلب

عرس مجنون

عرس مجنون شانه را تا آشنـــای زلف جانـــــان کــــــرده اند خاطر آشفتــه مــــــارا پریشــــــان کـــــرده اند خانهء مردم خراب ازگــــردش چشمـــان اوست با فلک ناحق…

ادامه مطلب

ای عزیزان من شدم او او نمیدانم چه شد

ای عزیزان من شدم او او نمیدانم چه شد جسم تا جان من شدم او او نمیدانم چه شد همچو آیینه که خود را گم…

ادامه مطلب

نخل سخن

نخل سخن درراه عشق رفتـــــن عاشـــق جریده به ازغیــــر دوست تـــــــــار تعلق بریده به با تیــــــغ آبــــــدار محبت دریــــــن سرا هر سر که شــــورعشق ندارد…

ادامه مطلب

شاهد حال

شاهد حال شاهد حال زار ما چهـــــره زرد و زار ماســت داغ دل نگـــار ما شمــــع ســـر مزار ماســــت دستگه جـــــلال تو جـــــــلوگـــــه وصال تـــــو…

ادامه مطلب

ای مردِ پاسدار جهاد و مقاومت

ای مردِ پاسدار جهاد و مقاومت فرزندِ نامدارِ جهاد و مقاومت ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان سرلشکر تبار جهاد و مقاومت ای قدردان…

ادامه مطلب

موج رمنده

موج رمنده از خرمن هستی پرکاهی نگرفتیــــــم برگردن دل بار گنـــاهی نگرفتیم بردامن سروی ننشستیــــم چو گردی درپای گلی جای گیــاهی نگرفتیم یوسف نظران بود…

ادامه مطلب

سینه ء ما

سینه ء ما گوش کن همسفــــر ترانــــه مـا نعره ء مست عاشقـــانه ء مـا تپش قلـــــب آســـــیا بــــاشــــد عشق ما شعر جـــاودانه ء مــا حذر…

ادامه مطلب

ای عشق مرا یکدم از خویش برآوردی

ای عشق مرا یکدم از خویش برآوردی دریای وجودم را در شور و شر آوردی در بحر حضور من بیخویش سفر کردی یک سینه سخن…

ادامه مطلب

نمیدانم چه شد

نمیدانم چه شد ای عزیزان من شدم او او نمیدانم چه شد جسم تا جان من شدم او او نمیدانم چه شد همچو آیینه که…

ادامه مطلب

دلم چو لاله گرفته است رنگ و بوی ترا

دلم چو لاله گرفته است رنگ و بوی ترا به عالمی ندهم داغ آرزوی ترا چو آب گشت ز گرمی روی رنگینت کمال شرم به…

ادامه مطلب

ای عشق

ای عشق ای عشق مرا یکدم از خویش برآوردی دریای وجودم را در شور و شر آوردی در بحر حضور من بیخویش سفر کردی یک…

ادامه مطلب

هر که در چشم تو گم گردید پیدا می شود

هر که در چشم تو گم گردید پیدا می شود قطره گر از خود برآید عین دریا می شود آشنا با مشرب آزادگان عشق باش…

ادامه مطلب

دریاچه کبود

دریاچه کبود ای روی بـــی غبـــارت ، آیینـــــه ء نمودم ای موی تـــا بدارت ، شیـــــرازه ء وجودم ای درنگــــاه مستت جوی شــــراب جاری ای…

ادامه مطلب

ای عزیزان گم شدم در جان جانان گم شدم

ای عزیزان گم شدم در جان جانان گم شدم گم شدم در جان جانان ای عزیزان گم شدم موج از خود رفته را در بحر…

ادامه مطلب

نیایش

نیایش یارب بنــــــــــور سبــــــز قرآن به سر سینه محبوب سبحـــــان بصدق حضرت صــــدیق اکبــــر بعدل عمر و فـــــاروق و فرقان به انوار حیای چشــــم عثمــــان…

ادامه مطلب

دریاچه کبود

دریاچه کبود ای روی بـــی غبـــارت ، آیینـــــه ء نمودم ای موی تـــا بدارت ، شیـــــرازه ء وجودم ای درنگــــاه مستت جوی شــــراب جاری ای…

ادامه مطلب

آه سردی از دل پر داغ و دردی بر نخاست

آه سردی از دل پر داغ و دردی بر نخاست از دل پر داغ و دردی آه سردی بر نخاست تا زمین شد سفله پرور…

ادامه مطلب