سراپا از تو، از فریاد، سرشاریم، آزادی

سراپا از تو، از فریاد، سرشاریم، آزادی
اگر مردیم در راه‌ات سزاواریم، آزادی

کجاجامانده‌ای؟ شد سال‌ها پشت تو می‌گردیم
به‌ صدها گونه غم بی‌تو گرفتاریم، آزادی

به دور از آستانت مانده در زندانِ اندوهی
اسیرِ باورِ یک‌مشت‌خون‌خواریم، آزادی

ترا تا پای دل، پیوسته ای والاترین ارزش
زلیخاگونه چون یوسف، خریداریم، آزادی

به خاکِ تابناکِ گوهرافشانت قسم، این‌جا
به پیش دشمنانت کم نمی‌آریم، آزادی

حدود نسبتِ ما و تو در گفتن نمی‌گنجد
که بیش از خود ترا ما دوست می‌داریم، آزادی

فدایت جان ما برگرد، با هرقیمتی باشد_
که ما دست از سرت هرگز نبرداریم، آزادی

خدا را، بندگی بس هموطن برخیز با ما باش
از این‌سان زنده‌گانی سخت بیزاریم، آزادی

هلال فرشیدورد

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *