اندرز به سپاس

اندرز به سپاس
شکر کنید ای پسران وطن
تا شود این فضل و کرم بر مزید
زانکه خداوند جهان آفرین
فاش سراید به کلام مجید
لان شکرتم لازید نکم
وان کفرتم لعذابی شدید
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *