نه شرم است و نه محتاج بهانه

نه شرم است و نه محتاج بهانه
شکست دل در این آیینه‌خانه
گهی بر دل بزن، گاهی به شیشه
به سنگی می‌توان زد صدنشانه
شکار شیر اگر ممکن نباشد
بپرّان مرغکی را زآشیانه
در این‌جا دل‌شکستن کار مفت است
دل ارزان‌تر بود از هندوانه
قوانین زیر صد‌من خاک مدفون
فقط جاری‌ست حکم تازیانه
یکی فرمان‌روا شمشیر در دست
یکی تابوت آزادی به شانه

خدا را جای دیگر جستجو کن
چه می‌جویی در این دیوانه‌خانه
یحیا جواهری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *