آشیان‌سوز

آشیان‌سوز
ای جلوهٔ برق آشیان‌سوز تو را
ای روشنی شمع شب‌افروز تو را
زآن روز که دیدمت شبی خوابم نیست
ای کاش ندیده بودم آن روز تو را
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *