افسونگر

افسونگر
یا عافیت از چشم فسون‌سازم ده
یا آن که زبان شکوه‌پردازم ده
یا درد و غمی که داده‌ای بازش گیر
یا جان و دلی که برده‌ای بازم ده
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *