از آنجايي كه به طور – سخنان طلایی بزرگان

از آنجايي كه به طور رايج، تجربه ي زندگي مردمان به مراتب غني تر از تجربه ي هنري شان است، طبعاً لايه هاي بيروني يك نقاشي براي ايشان از حيث ارزشهاي مبتني بر تداعي، غني تر مي گردد تا لايه هاي دروني آن. (اريك نيوتن)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *